Facebook Page   |   新浪微博   |   持續進修   |   就業網   |   電子快訊   |   澳大之友   |   澳大活動快訊   |   統計數字  電 郵 :
  ADO@alum.umac.mo
  電 話 : (853) 8822 4244
  傳 真 : (853) 8822 2316申請証明書或成績表

閣下可使用以下的申請表申請証明書或成績表,但電子錢包服務對校友不適用。請填妥申請表並親臨大學註冊處或通過電郵(Registry@umac.mo)提交。1. 証明書2. 成績表